درباره
راشين گوهرشاهي متولد سوم بهمن ماه 1354 در شهرستان تربت جام، فعاليتهاي هنري خود را در زمينه شعر، متون ادبي و نقاشي و طراحي از سال 1368 آغاز كرد. در سال 1369 موفق به دستيابي به رتبه اول المپياد رياضي در اين شهر گرديد و سرايش شعر را به صورت رسمي و در قالبهاي ادبي شناخته شده: از همان سال زير نظر دبير و استاد ادبيات زري جامي الاحمدي در سن پانزده سالگي آغاز كرد و با تشويقها و حمايتهاي او، به شركت در المپياد ادبي و با موفقيت در آن به حضور در مجامع ادبي محلي، ترغيب شد.
همزمان با تحصيل در رشته رياضي، آموختن نقاشي را زير نظر استاد مجيد انوشيرواني: پزشك و نقاش، آغاز نمود. پس از پايان دوره ي دبيرستان و ورود به دانشگاه،در رشته ي زمين شناسي دانشگاه فردوسي مشهد ادامه ي تحصيل داد و به صورت همزمان با حمايت و تشويقهاي موثر دكتر محمد جعفر ياحقي، استاد و دانشمند ادبيات، به سرايش شعر در قالبهاي سپيد و نو ادامه داد و همچنين آموختن مينياتور را در نزد استاد قاسم باسط راد آغاز نمود و از حمايتها و تشويقهاي هنرمندان مشهد از قبيل استاد بهزاد عمو اوغلي، استاد پوران نصيريان، استاد حسين نجفي و استاد وظيفه دان بهره برد. او دوره  تحصيل در كارشناسي ارشد پترولوژي را بلافاصله پس از اتمام دوره كارشناسي، دردانشگاه تربيت معلم تهران سپري كرد و پس از ازدواج، اين شهر را براي اشتغال در حوزه تخصصي خود و همچنين زندگي برگزيد. 
او تا كنون پنچ نمايشگاه هنري در سه شهر تهران، مشهد و تربت جام برگذار نموده و در نمايشگاههاي هنري مشترك نيز به ارائه ي آثار پرداخته است.طرحهاي هنري او اغلب در قالبي ابداعي و نو: مطابق با انديشه هاي ادبي و عرفاني  ارائه شده در اشعارش كشيده شده اند . او كار آموزش سبك طراحي و نقاشي را در سن بيست و سه سالگي، ابتدا به صورت خصوصي و سپس تحت حمايت انجمن اسلامي دانشگاه تربيت معلم تهران به دانشجويان، آغاز كرد. سبك هنري او  بكارگيري شيوه ي منحصر به فردي از طراحي و نقاشي آزاد، تلفيقي از اكسپرسيونيسم، با سبكهاي مينياتور و سور رئال و گاه انتزاعي مي باشد و رنگهاي به كار رفته در اغلب طرحها يا نقاشي ها بدون تقليد از ماهيت طبيعي شيء و با توجه به معاني عرفاني يا فلسفي آنها و يا به منظور تقويت تاثير گذاري طرح بر ذهن مخاطب و بيان احساسات واقعي نقاش به كار رفته است. لذا در بسياري از نقش ها: رنگ ها به صورت خام و بدون  استفاده ازتركيب رنگ  به نظر مي رسند.

شعرها:
راشين گوهرشاهي شعرهايش را در  چند قالب غزل، سپيد، نو و فرانو و گاه چهارپاره و يا سبك تلفيقي(ابداعي توسط خود شاعر) مي سرايد. توانايي او در سرودن غزل، فرانو، سپيد و نو مورد ستايش اهل ادب بوده است ولي سبك تلفيقي: كه خود شاعر اصرار زيادي بر سرايش بعضي از اشعار در آن مي نمايد، هرچند مورد عنايت بعضي از هنردوستان قرار داشته وليكن  از اقبال، محروم بوده است.

تخلص: او اكثر كارهاي هنري خود را با تخلص صبح يا صبح آرام اميد ارائه نموده است.
وليكن بعضي از اهل قلم به او را با عنوان"شاعر نقاشي ها و نقاش شعرها" خوانده اند.

 

تصوير كشيده شده توسط صبح

كار با راپيدوگراف بر روي گلاسه- بهمن ماه 1373-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


ايميل تماس جهت تهيه آثار هنري :

sobhearameomid@gmail.com

ايميل صبح:

rashinegoharshahi@yahoo.com

گزارش تخلف
بعدی